ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามเอกสาร

1 ขอนุญาตเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

2 แบบฟอร์ม ขอนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

3.1 เอกสารแนบท้าย 3. รายการ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

4. หนังสือแจ้งผลอนุมัติแผน ค่าบริการทางการแพทย์ ปี62

5. หนังสือแจ้งโอนเงิน

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *