ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


1. ขอนุญาตเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562


2. แบบฟอร์ม ขอนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

3. รายการ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
3.1 เอกสารแนบท้าย

4. หนังสือแจ้งผลอนุมัติแผน ค่าบริการทางการแพทย์ ปี62

5. หนังสือแจ้งโอนเงิน

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *