ขออนุญาตเผยแพร่ กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเวียงสา

ตามเอกสารดาวโหลด

กรอบแนวทางการดำเนินการ ( เอกสารดาวโหลด)

ประกาศสป. (เอกสารดาวโหลด-)

หนังสือเวียน กรอบแนวทางการดำเนินการ (เอกสารดาวโหลด)

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *