ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง คณะทำงานบริหารจัดการเวปไชค์ของโรงพยาบาลเวียงสา

เอกสารดาวโหลดด้านล่าง

1. ขออนุญาต เผยแพร่คำสั่ง

2. แบบฟอร์ม ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง

3. คำสั่งโรงพยาบาลเวียงสา