ขออนุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปีที่ผ่านมา

1. ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผล

2.. รายงานการวิเคราะห์ผล

3.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดขอบเผยแพร่ข้อมูล

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *