ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเวปไชค์โรงพยาบาลเวียงสา

1. ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *