ขออนุญาติเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 61

เอกสารเผยแพร่

1. ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2. แบบฟอร์ม

3. แบบสรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ต.ค.

แบบฟอร์การขอเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ต.ค.

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *