กิจกรรมงานวัน อสม. ประจำปี 2559

01

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาและ โรงพยาบาลเวียงสาได้ร่วมจัดกิจจกรรมวัน อสม. อำเภอเวียงสาประจำปี 2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลเวียงสา โดยมีนาย นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นประธานการเปิดงานโดยมีกิจกรรม การเปิดบูต ของ อสม แต่ละโซนในอำเภอเวียงสา นำเสนอ สินค้าและสมุนไพรต่าง ๆ ภายในงานประมีการประกวดการร้องเพลง และ การประกวดเครื่องแต่งกายพื้นเมือง โดยมี อสม.ทั้งหมดในอำเภอเวียงสาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28