การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ปี 2561

โรงพยาบาลเวียงสาเข้า ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 86 ปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพิธี ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพราะราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นมีการพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย

4000 4002 4004 4007 108292 IMG_1700 IMG_1701 IMG_1704 IMG_1708 IMG_1718 S__18694149 S__18694152 S__18694156