การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562

โรงพยาบาลเวียงสาเข้า ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีพิธี ทำบุญตักบาตรและถวาย
พระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นมี
การพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย

001 IMG_3594 IMG_3596 IMG_3598 IMG_3600 IMG_3609 IMG_3616 IMG_3624 IMG_3630 IMG_3638 IMG_3641 S__20652147 S__20652148