การจัดการแข่งขันการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ EMS Rally 2561

IMG_8558

ทีมเครือข่ายอุบัติเหตุและฉุกเฉินอำเภอเวียงสา ทีมโดย รพ.เวียงสา รพ.สต. ทุกแห่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบลที่มีทีมกู้ชีพ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพอาเภอเวียงสาขึ้น
โดยมีการจัดการแข่งขันการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ EMS Rally 2561 ครั้งที่ 3 ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ณ.ที่ทำ
การ กศน อำเภอเวียงสา โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี
นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวย รพ เวียงสา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีทีมกู้ชีพเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม
โดยในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันการจัดการและการดูแลผู้ประสบภัยเมื่อพบเหตุการณ์สาคัญ ได้แก่ การใช้
เครื่อง AED การเผชิญสารเคมี การจัดการคนติดยาคุ้มคลั่ง ถอดหมวกกันน็อค คนติดในรถ และทดสอบสมรรถนะ
รายบุคคล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุบัติเหตุหมู่ รวมทั้งฐานสำคัญๆอื่นที่ให้ทีมได้ฝึกซ้อม พร้อมช่วยประชาชนใน
เวียงสาอย่างมั่นใจ

ผลการแข่งขันของทีมอำเภอเวียงสา ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมกู้ชีพอบต.จอมจันทร์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ ทีมกู้ภัย อบต ทุ่งสีทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางเวียง
ขอขอบคุณทีมกู้ชีพหัวใจแกร่งทุกท่าน ที่ได้ทางานอย่างเสียสละ มุ่งมั่น เสี่ยงภัย เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
นั่นคือการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขอบุญกุศลทั้งหลายจงปกปักรักษาชีวิตและครอบครัวท่านให้มีความสุข
ตลอดไป

IMG_8488 IMG_8492 IMG_8495 IMG_8498 IMG_8499 IMG_8502 IMG_8504 IMG_8507 IMG_8509 IMG_8522 IMG_8526 IMG_8530 IMG_8533 IMG_8540 IMG_8558 IMG_8570 IMG_8576 IMG_8584 IMG_8587 IMG_8588 IMG_8594 IMG_8596 IMG_8601 IMG_8603 IMG_8610 IMG_8614 IMG_8619 IMG_8625 IMG_8628 IMG_8631 IMG_8634 IMG_8640 IMG_8656 IMG_8659 IMG_8661 IMG_8673 IMG_8679 IMG_8687 IMG_8698 IMG_8703 IMG_8706 IMG_8710 IMG_8711 IMG_8713 IMG_8719 IMG_8728 IMG_8736 IMG_8737 IMG_8740 IMG_8743 IMG_8745 IMG_8747 IMG_8749 IMG_8751 IMG_8753 IMG_8755 IMG_8757 IMG_8759 IMG_8761 IMG_8763 IMG_8765 IMG_8767 IMG_8769 IMG_8771 IMG_8772

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *