กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
ประจำปี 2562 มีคุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสงและคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงพยาบาลเวียงสา ได้เป็นประธานใน
การมอบทุนการศึกษา โดยมีนายแพทย์ กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะ
กรรมการกองทุนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วิทยาเขตน่านภายในจังหวัดน่าน จำนวน 83 กองทุน จำนวน 82,900 บาท
โดยในงานดังกล่าวได้มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนนายแพทย์กิตพงษ์ จรัญญา ดังนี้
1.คุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง 5,000 บาท
2.อาจารย์ลิขิต จันทรกำธร 1,000 บาท

3 นายแพทย์นิรัน-ทพญ.วริยา เสนาเสียง  5000 บาท

หลังจากเสร็จพิธีการรับมอบทุน ได้มีการถวายผ้าป่าให้กับนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ที่วัดดอนแท่นโดยมียอด
ผ้าป่า 23,040 บาท
ทางโรงพยาเวียงสาในนามกองทุนนายแพทย์กิตพงษ์ จรัญญาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคครั้งนี้
เป็นอย่างยิ่ง

IMG_3664 IMG_3668 IMG_3673 IMG_3674 IMG_3680 IMG_3687 IMG_3694 IMG_3699 IMG_3700 IMG_3704 IMG_3711 IMG_3717 IMG_3725 IMG_3727 IMG_3738 IMG_3742 IMG_3754 IMG_3759 IMG_3764