กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2562

IMG_3742

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
ประจำปี 2562 มีคุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสงและคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงพยาบาลเวียงสา ได้เป็นประธานใน
การมอบทุนการศึกษา โดยมีนายแพทย์ กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะ
กรรมการกองทุนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วิทยาเขตน่านภายในจังหวัดน่าน จำนวน 83 กองทุน จำนวน 82,900 บาท
โดยในงานดังกล่าวได้มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนนายแพทย์กิตพงษ์ จรัญญา ดังนี้
1.คุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง 5,000 บาท
2.อาจารย์ลิขิต จันทรกำธร 1,000 บาท

3 นายแพทย์นิรัน-ทพญ.วริยา เสนาเสียง  5000 บาท

หลังจากเสร็จพิธีการรับมอบทุน ได้มีการถวายผ้าป่าให้กับนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ที่วัดดอนแท่นโดยมียอด
ผ้าป่า 23,040 บาท
ทางโรงพยาเวียงสาในนามกองทุนนายแพทย์กิตพงษ์ จรัญญาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคครั้งนี้
เป็นอย่างยิ่ง

IMG_3664 IMG_3668 IMG_3673 IMG_3674 IMG_3680 IMG_3687 IMG_3694 IMG_3699 IMG_3700 IMG_3704 IMG_3711 IMG_3717 IMG_3725 IMG_3727 IMG_3738 IMG_3742 IMG_3754 IMG_3759 IMG_3764

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *