กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2561

IMG_2423

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
ประจำปี 2561 มีคุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสงและคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงพยาบาลเวียงสา ได้เป็นประธานใน
การมอบทุนการศึกษา โดยมีนายแพทย์ กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะ
กรรมการกองทุนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วิทยาเขตน่านภายในจังหวัดน่านและทุนบุตรเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล จำนวน 90 กองทุน จำนวน 110,000 บาท
โดยในงานดังกล่าวได้มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนนายแพทย์กิตพงษ์ จรัญญา ดังนี้
1.คุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง 10,000 บาท
2 นพ.นิรันทร์ -วริยา เสนาะเสียง 5,000 บาท
3.อาจารย์ลิขิต จันทรกำธร 1,000 บาท

หลังจากเสร็จพิธีการรับมอบทุน ได้มีการถวายผ้าป่าให้กับนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ที่วัดบุญยืนพระอาราม
หลวงโดยมียอดผ้าป่า 20,570 บาท
ทางโรงพยาเวียงสาในนามกองทุนนายแพทย์กิตพงษ์ จรัญญาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคครั้งนี้
เป็นอย่างยิ่ง

IMG_2413 IMG_2417 IMG_2419 IMG_2423 IMG_2425 IMG_2426 IMG_2430 IMG_2433 IMG_2435 IMG_2437 IMG_2439 IMG_2441 IMG_2443 IMG_2445 IMG_2447 IMG_2453 IMG_2455 IMG_2459 IMG_2461 IMG_2463 IMG_2465 IMG_2467 IMG_2469 IMG_2470 IMG_2472 IMG_2474 IMG_2478 IMG_2480 IMG_2481 IMG_2482 IMG_2488 IMG_2490 IMG_2492 IMG_2494 IMG_2495 IMG_2497 IMG_2501 IMG_2505 IMG_2509 IMG_2513 IMG_2517

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *