กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2559

01

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประจำปี 2559 มีนายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา โดยมีนายแพทย์ กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา ภายในจังหวัดน่าน จำนวน 82 กองทุน จำนวน 62,000 บาท
โดยในงานดังกล่าวได้ มีการ ทำบุญโรงพยาบาลและการถวายผ้าป่า มีการจัดตั้งโรงทาน เพื่อระลึกถึงนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญญา ร่วมด้วย

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 IMG_8316