กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2558

01

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประจำปี 2558 โดยมีนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา ภายในจังหวัดน่าน จำนวน 60,000 บาท โดยแบ่งเป็น กองทุนสำหรับนักเรียนมัธยมจำนวน 35 กองทุน กองทุนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 30 กองทุนและทุนบุตรลูกจ้างโรงพยาบาลเวียงสา 10 กองทุน รวมทั้งสิ้น กองทุน

01 02 03 04 05 06 07 08 010 011 012 แผนที่ทางหลวง